KIVDF

İşgəncənin qarşısının alınması və əlilliyi olan şəxslərin hüquqları üzrə komitə

24.02.2017 | 625 dəfə oxunub

...

BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO) ilə əməkdaşlıq

23.02.2017 | 495 dəfə oxunub

...

Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının rolu

22.02.2017 | 74 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının müdafiəsi demokratiyanın uğuru kimi

17.02.2017 | 825 dəfə oxunub

...

Qərbdə işçi qüvvəsinin hüquqları və biznes dünyası

16.02.2017 | 629 dəfə oxunub

...

Milli İnsan Hüquqları İnstitutları və Paris prinsipləri

14.02.2017 | 651 dəfə oxunub

...

ABŞ-da qadınların və uşaqların hüquq bərabərsizliyinə imkan verən məhkəmələr

13.02.2017 | 732 dəfə oxunub

...

ABŞ-da Seçicilər Kollegiyası və prezident seçkiləri: tarix və müasirlik

10.02.2017 | 970 dəfə oxunub

...

Ticarət hüququnun müdafiəsi insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi

09.02.2017 | 1026 dəfə oxunub

...

Hüquq və azadlıqların pozulması və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı

08.02.2017 | 758 dəfə oxunub

...

Sənədləşmə və müraciət qaydalarına dair məhkəmə qətnamələri

07.02.2017 | 799 dəfə oxunub

...

Siyasi hüquqlarla bağlı yaranan bəzi problemlər və onların həlli yolları

06.02.2017 | 1093 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları tarixindən: ABŞ

03.02.2017 | 1068 dəfə oxunub

...

ABŞ-da insan hüquqları və siyasi sosiallaşma

02.02.2017 | 2303 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və siyasi-ideoloji ənənələr

01.02.2017 | 796 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və hüquqi mədəniyyət

31.01.2017 | 1067 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində diplomatiyanın rolu

30.01.2017 | 790 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və Avropa Şurası

27.01.2017 | 856 dəfə oxunub

...

İnsanların və vətəndaşların siyasi hüquq bərabərliyi

27.01.2017 | 1094 dəfə oxunub

...

Postsovet məkanında KİV və insan hüquqları

26.01.2017 | 1206 dəfə oxunub

...

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri

26.01.2017 | 1036 dəfə oxunub

...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ HAQQINDA

25.01.2017 | 1141 dəfə oxunub

...

MÜVƏKKİLİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ VƏ TƏMİNATLARI

25.01.2017 | 987 dəfə oxunub

...

VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİNƏ BAXILMASI QAYDASI HAQQINDA

24.01.2017 | 969 dəfə oxunub

...

KİV - ictimai rəyin səfərbər edilməsinin və insan hüquqlarının qorunmasının xüsusi forması kimi

24.01.2017 | 913 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxılması

19.01.2017 | 1322 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının təminatı

18.01.2017 | 1069 dəfə oxunub

...

TƏHQİQAT, İBTİDAİ İSTİNTAQ, PROKURORLUQ VƏ MƏHKƏMƏ ORQANLARININ QANUNSUZ HƏRƏKƏTLƏRİ NƏTİCƏSİNDƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ VURULMUŞ ZİYANIN ÖDƏNİLMƏSİ HAQQINDA

17.01.2017 | 478 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında

16.01.2017 | 897 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların müraciət etmək hüququ

13.01.2017 | 1191 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı və insan hüquqlarının müdafiəsi

12.01.2017 | 1339 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların ərizə vermək və şikayət etmək hüququ

11.01.2017 | 2359 dəfə oxunub

...

İnsanlıqdan çox uzaq olan ermənilər Cenevrə Sənədlərinə də əməl etmirlər

10.01.2017 | 1014 dəfə oxunub

...

KİV və məhkəmə prosesinin aşkarlığı: vətəndaşların məhkəmə hüququ

09.01.2017 | 869 dəfə oxunub

...

Mətbuat azadlığı və insan hüquqları

06.01.2017 | 1365 dəfə oxunub

...

Milli təsisatların səlahiyyətləri və funksiyaları

05.01.2017 | 477 dəfə oxunub

...

Kütləvi informasiya vasitələri və insan hüquqları

30.12.2016 | 1392 dəfə oxunub

...

İctimai müdafiə və insan hüquqları

28.12.2016 | 1505 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və məhbuslar

27.12.2016 | 1428 dəfə oxunub

...

"İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

26.12.2016 | 1307 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

27.02.2017

24.02.2017

23.02.2017

Çox oxunan xəbərlər