KIVDF

İnsan hüquqlarının müdafiəsi demokratiyanın uğuru kimi

17.02.2017 | 781 dəfə oxunub

...

Qərbdə işçi qüvvəsinin hüquqları və biznes dünyası

16.02.2017 | 510 dəfə oxunub

...

Milli İnsan Hüquqları İnstitutları və Paris prinsipləri

14.02.2017 | 559 dəfə oxunub

...

ABŞ-da qadınların və uşaqların hüquq bərabərsizliyinə imkan verən məhkəmələr

13.02.2017 | 684 dəfə oxunub

...

ABŞ-da Seçicilər Kollegiyası və prezident seçkiləri: tarix və müasirlik

10.02.2017 | 912 dəfə oxunub

...

Ticarət hüququnun müdafiəsi insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi

09.02.2017 | 966 dəfə oxunub

...

Hüquq və azadlıqların pozulması və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı

08.02.2017 | 697 dəfə oxunub

...

Sənədləşmə və müraciət qaydalarına dair məhkəmə qətnamələri

07.02.2017 | 782 dəfə oxunub

...

Siyasi hüquqlarla bağlı yaranan bəzi problemlər və onların həlli yolları

06.02.2017 | 1036 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları tarixindən: ABŞ

03.02.2017 | 1031 dəfə oxunub

...

ABŞ-da insan hüquqları və siyasi sosiallaşma

02.02.2017 | 2280 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və siyasi-ideoloji ənənələr

01.02.2017 | 748 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və hüquqi mədəniyyət

31.01.2017 | 1010 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində diplomatiyanın rolu

30.01.2017 | 731 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və Avropa Şurası

27.01.2017 | 804 dəfə oxunub

...

İnsanların və vətəndaşların siyasi hüquq bərabərliyi

27.01.2017 | 983 dəfə oxunub

...

Postsovet məkanında KİV və insan hüquqları

26.01.2017 | 1150 dəfə oxunub

...

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri

26.01.2017 | 995 dəfə oxunub

...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ HAQQINDA

25.01.2017 | 1095 dəfə oxunub

...

MÜVƏKKİLİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ VƏ TƏMİNATLARI

25.01.2017 | 875 dəfə oxunub

...

VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİNƏ BAXILMASI QAYDASI HAQQINDA

24.01.2017 | 944 dəfə oxunub

...

KİV - ictimai rəyin səfərbər edilməsinin və insan hüquqlarının qorunmasının xüsusi forması kimi

24.01.2017 | 858 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxılması

19.01.2017 | 1284 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının təminatı

18.01.2017 | 1043 dəfə oxunub

...

TƏHQİQAT, İBTİDAİ İSTİNTAQ, PROKURORLUQ VƏ MƏHKƏMƏ ORQANLARININ QANUNSUZ HƏRƏKƏTLƏRİ NƏTİCƏSİNDƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ VURULMUŞ ZİYANIN ÖDƏNİLMƏSİ HAQQINDA

17.01.2017 | 461 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında

16.01.2017 | 877 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların müraciət etmək hüququ

13.01.2017 | 1153 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı və insan hüquqlarının müdafiəsi

12.01.2017 | 1267 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların ərizə vermək və şikayət etmək hüququ

11.01.2017 | 2381 dəfə oxunub

...

İnsanlıqdan çox uzaq olan ermənilər Cenevrə Sənədlərinə də əməl etmirlər

10.01.2017 | 981 dəfə oxunub

...

KİV və məhkəmə prosesinin aşkarlığı: vətəndaşların məhkəmə hüququ

09.01.2017 | 843 dəfə oxunub

...

Mətbuat azadlığı və insan hüquqları

06.01.2017 | 1334 dəfə oxunub

...

Milli təsisatların səlahiyyətləri və funksiyaları

05.01.2017 | 396 dəfə oxunub

...

Kütləvi informasiya vasitələri və insan hüquqları

30.12.2016 | 1380 dəfə oxunub

...

İctimai müdafiə və insan hüquqları

28.12.2016 | 1499 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və məhbuslar

27.12.2016 | 1422 dəfə oxunub

...

"İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

26.12.2016 | 1286 dəfə oxunub

...

İstehsalçıların hüquqlarının müdafiəsi, onların təşkilatları, istehsalçının yaddaşı

23.12.2016 | 1479 dəfə oxunub

...

Əməkçi miqrantların hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq konvensiyanın işlənib hazırlanması

22.12.2016 | 1524 dəfə oxunub

...

Qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və beynəlxalq əmək təşkilatı

21.12.2016 | 935 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

20.02.2017

17.02.2017

16.02.2017

15.02.2017

Çox oxunan xəbərlər