KIVDF

İNSAN HÜQUQLARININ VƏ ƏSAS AZADLIQLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA KONVENSİYA Roma. 4 noyabr, 1950-ci il

25.08.2016 | 839 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN DİL HÜQUQLARI HAQQINDA OSLO TÖVSİYƏLƏRİ

24.08.2016 | 762 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda qeydiyyat hüququ və azadlıqları

23.08.2016 | 752 dəfə oxunub

...

Milli azlıqların hüquqları ilə bağlı beynəlxalq aktlar

22.08.2016 | 672 dəfə oxunub

...

MİLLİ, YAXUD ETNİK, DİN VƏ DİL AZLIQLARINA MƏNSUB OLAN ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARI HAQQINDA KONVENSİYA

19.08.2016 | 866 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN TƏHSİL HÜQUQU ÜZRƏ HAAQA TÖVSİYYƏLƏRİ

11.08.2016 | 744 dəfə oxunub

...

Demokratik cəmiyyətlərdə qərarların qəbul edilməsində iştiraketmə mərkəzi hökumət səviyyəsində mexanizmlər

09.08.2016 | 931 dəfə oxunub

...

AZLIQLARA MƏNSUB ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARINI TƏMİN ETMƏK HAQQINDA KONVENSİYA Minsk, 21 oktyabr 1994-cü il

08.08.2016 | 1188 dəfə oxunub

...

Dünya hökumət strukturlarının hüquqi səlahiyyətləri

05.08.2016 | 828 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN İCTİMAİ-SİYASİ HƏYATDA SƏMƏRƏLİ İŞTİRAKI HAQQINDA LUND TÖVSİYƏSİ ÜÇÜN İZAHEDİCİ QEYDLƏR

04.08.2016 | 1020 dəfə oxunub

...

Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi və Avropa Şurası insan hüquq və azadlıqlarının təminatçısı kimi

02.08.2016 | 962 dəfə oxunub

...

BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi və Azərbaycan

01.08.2016 | 565 dəfə oxunub

...

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları üzrə Bürosu

27.07.2016 | 2245 dəfə oxunub

...

Milli azlıqların müdafiəsi üzrə Çərçivə Konvensiyasında götürülən əsas öhdəliklər

26.07.2016 | 580 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq hüquqda insan haqlarına qarşı təcavüzkarlıq və ərazi mübahisələri məsələləri

25.07.2016 | 1060 dəfə oxunub

...

Müharibələr zamanı beynəlxalq insansevərlik hüququ

22.07.2016 | 797 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq hüquqda məsuliyyət və onun insan haqlarının müdafiəsində əhəmiyyəti

22.07.2016 | 833 dəfə oxunub

...

YENİ AVROPA ÜÇÜN PARİS XARTİYASI İNSAN HÜQUQU, DEMOKRATİYA VƏ QANUNUN ALİLİYİ

21.07.2016 | 1038 dəfə oxunub

...

Milli azlıqların hüquqlarının qrunmasında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu

20.07.2016 | 1053 dəfə oxunub

...

ATƏM-in İNSAN ÖLÇÜSÜ KONFRANSINA DAİR KOPENHAGEN MÜŞAVİRƏSİNİN SƏNƏDİ

19.07.2016 | 740 dəfə oxunub

...

Azərbaycançılıq ideyası və diaspor quruculuğu

18.07.2016 | 974 dəfə oxunub

...

Azərbaycançılıq milli ideyası dövlətçilik ideologiyası kimi

15.07.2016 | 1026 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda milli ideyanın təşəkkülü və inkişafı

14.07.2016 | 1377 dəfə oxunub

...

Azərbaycançılıq və Qərb demokratik ideya cərəyanları: liberalizm ideologiyası

12.07.2016 | 181 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda liberalizm və neoliberalizmin təşəkkülü

08.07.2016 | 949 dəfə oxunub

...

Azərbaycançılıq və neoliberalizm

05.07.2016 | 744 dəfə oxunub

...

Məhəmməd Füzuli yaradıcılığında insan huquqlarının müdafiəsi məsələləri

04.07.2016 | 800 dəfə oxunub

...

Məhəmməd Füzulinin sosial-siyasi ideyaları və insan haqları

01.07.2016 | 1012 dəfə oxunub

...

Ulu Öndər Heydər Əliyev: "Biz... vahid Avropa dilində, azadlıq, demokratiya və qanun dilində danışırıq"

30.06.2016 | 1037 dəfə oxunub

...

Ulu Öndər Heydər Əliyev insan azadlığı və hüquqlarının beynəlxalq və milli səviyyədə müdafiəsini təmin edirdi

29.06.2016 | 1024 dəfə oxunub

...

Azərbaycanın qanunvericilik aktlarında bəzi insan və hüquq azadlıqlarının üzərinə məhdudiyyətlər qoyulması

28.06.2016 | 296 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə dair

24.06.2016 | 1174 dəfə oxunub

...

Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi siyasəti

24.06.2016 | 791 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqların müdafiəsində demokratik siyasi institutların rolu

23.06.2016 | 713 dəfə oxunub

...

Haqq və hüququn oxşar və fərqli cəhətləri

22.06.2016 | 1295 dəfə oxunub

...

Hüquq haqqı və həqiqəti qoruyur, haqsızlığa qarşı çıxır

21.06.2016 | 1263 dəfə oxunub

...

Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü və bəşəri hüququnu bərpa etməsi zərurəti və hüquq pozuntusuna qarşı mübarizə

20.06.2016 | 1188 dəfə oxunub

...

Əvhədinin xeyirxahlıq və insanpərvərlik idealları

16.06.2016 | 1516 dəfə oxunub

...

İslamda haqqı deyənlərə və müdafiə edənlərə münasibət

14.06.2016 | 1990 dəfə oxunub

...

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun etik konsepsiyasında insan haqları probleimi

13.06.2016 | 2184 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

26.08.2016

25.08.2016

24.08.2016

23.08.2016

Çox oxunan xəbərlər