KIVDF

İnsan hüquqları və qanunun aliliyi prinsipi

29.09.2016 | 1854 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində İlham Əliyevin rolu

28.09.2016 | 790 dəfə oxunub

...

Heydər Əliyev fenomeni və Azərbaycanda insan hüquqları

27.09.2016 | 754 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və prokuror nəzarəti

26.09.2016 | 882 dəfə oxunub

...

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) institutu

23.09.2016 | 843 dəfə oxunub

...

Prezident nəzarəti və insan hüquqları

22.09.2016 | 669 dəfə oxunub

...

Konstitusiya nəzarəti insan hüquqlarının müdafiəsinin prinsip və forması kimi

21.09.2016 | 795 dəfə oxunub

...

Ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdikləri ekoloji cinayətlər

19.09.2016 | 918 dəfə oxunub

...

Erməni kilsəsi terrorun maddi və mənəvi dayağı kimi və ya insanların yaşamaq haqqqına yönəlmiş qəsdlərin mənfur təşkilatçısı

16.09.2016 | 893 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi beynəlmiləl problem kimi

15.09.2016 | 524 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarına dair müxtəlif yanaşmalar

14.09.2016 | 937 dəfə oxunub

...

Azadlığın insan hüquqlarının müdafiəsi vasitəsilə reallaşması

09.09.2016 | 527 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və azadlıqlarının məhkəmədənkənar müdafiəsində ombudsmanların rolu

08.09.2016 | 956 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində aparılan məqsədyönlü dövlət siyasəti

07.09.2016 | 861 dəfə oxunub

...

Erməni vandalizmi: azərbaycanlılara qarşı ermənilərin cinayəti

06.09.2016 | 1088 dəfə oxunub

...

Şarl-Lui Monteskyenin hakimiyyət bölgüsü və insan hüquqları

05.09.2016 | 974 dəfə oxunub

...

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

02.09.2016 | 984 dəfə oxunub

...

MÜLKİ, SİYASİ, SOSİAL, İQTİSADİ, MƏDƏNİ HÜQUQLAR HAQQINDA BEYNƏLXALQ PAKTLARDA VƏ KONVENSİYALARDA AYRI-SEÇKİLİYƏ YOL VERİLMƏMƏSİ

01.09.2016 | 1219 dəfə oxunub

...

BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ NİZAMNAMƏSİNDƏ VƏ İNSAN HÜQUQLARININ ÜMUMİ BƏYANNAMƏSİ

31.08.2016 | 962 dəfə oxunub

...

Erməni vəhşiliyi bəşəriyyətə qarşı cinayətin ən dəhşətli növüdür

30.08.2016 | 994 dəfə oxunub

...

Erməni terrorizminin qanlı izləri: azərbaycanlılara qarşı nifrətin və cinayətlərin açıq etirafı

29.08.2016 | 1443 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN DİL HÜQUQLARI ÜZRƏ OSLO TÖVSİYƏLƏRİNƏ İZAHEDİCİ QEYDLƏR

26.08.2016 | 1054 dəfə oxunub

...

İNSAN HÜQUQLARININ VƏ ƏSAS AZADLIQLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA KONVENSİYA Roma. 4 noyabr, 1950-ci il

25.08.2016 | 1203 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN DİL HÜQUQLARI HAQQINDA OSLO TÖVSİYƏLƏRİ

24.08.2016 | 1097 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda qeydiyyat hüququ və azadlıqları

23.08.2016 | 1116 dəfə oxunub

...

Milli azlıqların hüquqları ilə bağlı beynəlxalq aktlar

22.08.2016 | 933 dəfə oxunub

...

MİLLİ, YAXUD ETNİK, DİN VƏ DİL AZLIQLARINA MƏNSUB OLAN ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARI HAQQINDA KONVENSİYA

19.08.2016 | 1121 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN TƏHSİL HÜQUQU ÜZRƏ HAAQA TÖVSİYYƏLƏRİ

11.08.2016 | 1020 dəfə oxunub

...

Demokratik cəmiyyətlərdə qərarların qəbul edilməsində iştiraketmə mərkəzi hökumət səviyyəsində mexanizmlər

09.08.2016 | 1154 dəfə oxunub

...

AZLIQLARA MƏNSUB ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARINI TƏMİN ETMƏK HAQQINDA KONVENSİYA Minsk, 21 oktyabr 1994-cü il

08.08.2016 | 1582 dəfə oxunub

...

Dünya hökumət strukturlarının hüquqi səlahiyyətləri

05.08.2016 | 1132 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN İCTİMAİ-SİYASİ HƏYATDA SƏMƏRƏLİ İŞTİRAKI HAQQINDA LUND TÖVSİYƏSİ ÜÇÜN İZAHEDİCİ QEYDLƏR

04.08.2016 | 1324 dəfə oxunub

...

Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi və Avropa Şurası insan hüquq və azadlıqlarının təminatçısı kimi

02.08.2016 | 1299 dəfə oxunub

...

BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi və Azərbaycan

01.08.2016 | 918 dəfə oxunub

...

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları üzrə Bürosu

27.07.2016 | 2336 dəfə oxunub

...

Milli azlıqların müdafiəsi üzrə Çərçivə Konvensiyasında götürülən əsas öhdəliklər

26.07.2016 | 920 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq hüquqda insan haqlarına qarşı təcavüzkarlıq və ərazi mübahisələri məsələləri

25.07.2016 | 1349 dəfə oxunub

...

Müharibələr zamanı beynəlxalq insansevərlik hüququ

22.07.2016 | 1041 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq hüquqda məsuliyyət və onun insan haqlarının müdafiəsində əhəmiyyəti

22.07.2016 | 1018 dəfə oxunub

...

YENİ AVROPA ÜÇÜN PARİS XARTİYASI İNSAN HÜQUQU, DEMOKRATİYA VƏ QANUNUN ALİLİYİ

21.07.2016 | 1257 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

30.09.2016

29.09.2016

28.09.2016

27.09.2016

Çox oxunan xəbərlər