KIVDF

İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxılması

19.01.2017 | 977 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının təminatı

18.01.2017 | 923 dəfə oxunub

...

TƏHQİQAT, İBTİDAİ İSTİNTAQ, PROKURORLUQ VƏ MƏHKƏMƏ ORQANLARININ QANUNSUZ HƏRƏKƏTLƏRİ NƏTİCƏSİNDƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ VURULMUŞ ZİYANIN ÖDƏNİLMƏSİ HAQQINDA

17.01.2017 | 226 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında

16.01.2017 | 810 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların müraciət etmək hüququ

13.01.2017 | 863 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı və insan hüquqlarının müdafiəsi

12.01.2017 | 1102 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların ərizə vermək və şikayət etmək hüququ

11.01.2017 | 2266 dəfə oxunub

...

İnsanlıqdan çox uzaq olan ermənilər Cenevrə Sənədlərinə də əməl etmirlər

10.01.2017 | 850 dəfə oxunub

...

KİV və məhkəmə prosesinin aşkarlığı: vətəndaşların məhkəmə hüququ

09.01.2017 | 703 dəfə oxunub

...

Mətbuat azadlığı və insan hüquqları

06.01.2017 | 1279 dəfə oxunub

...

Milli təsisatların səlahiyyətləri və funksiyaları

05.01.2017 | 290 dəfə oxunub

...

Kütləvi informasiya vasitələri və insan hüquqları

30.12.2016 | 1062 dəfə oxunub

...

İctimai müdafiə və insan hüquqları

28.12.2016 | 1248 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və məhbuslar

27.12.2016 | 1227 dəfə oxunub

...

"İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

26.12.2016 | 1161 dəfə oxunub

...

İstehsalçıların hüquqlarının müdafiəsi, onların təşkilatları, istehsalçının yaddaşı

23.12.2016 | 1268 dəfə oxunub

...

Əməkçi miqrantların hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq konvensiyanın işlənib hazırlanması

22.12.2016 | 1321 dəfə oxunub

...

Qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və beynəlxalq əmək təşkilatı

21.12.2016 | 881 dəfə oxunub

...

MƏHBUSLARLA DAVRANIŞIN BEYNƏLXALQ MİNİMAL STANDART QAYDALARI

20.12.2016 | 1090 dəfə oxunub

...

Ruhi xəstə, məhkəmə gözləyən, mülki işlər üzrə və hərbi cinayət törətmiş məhbusların hüquqları

19.12.2016 | 978 dəfə oxunub

...

İSTEHLAKÇI HÜQUQLARINA DAİR BMT-nin SƏNƏDİ

16.12.2016 | 1058 dəfə oxunub

...

MƏHBUS HÜQUQLARI VƏ XÜSUSİ KATEQORİYALARA TƏTBİQ EDİLƏN QAYDALAR

15.12.2016 | 2682 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və əməkçi miqrantlar

14.12.2016 | 1232 dəfə oxunub

...

İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARI

13.12.2016 | 915 dəfə oxunub

...

HƏRBİ QULLUQÇULARIN DÖVLƏT ŞƏXSİ-İCBARİ SIĞORTASININ HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ

12.12.2016 | 1316 dəfə oxunub

...

İslah-Əmək Məcəlləsində məhbusların hüquqları

09.12.2016 | 1420 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və vətəndaş hüquqları, vətəndaşlığın xüsusiyyətləri

07.12.2016 | 1545 dəfə oxunub

...

Hərbi qulluqçuların hüquqlarının müdafiəsi: ailələrinə təyin edilən ailə başçısının itirilməsinə görə pensiya

06.12.2016 | 1392 dəfə oxunub

...

Hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin güzəştləri

05.12.2016 | 1065 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının müdafiəsi və ikili vətəndaşlıq

02.12.2016 | 1308 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda əlillərin hüquqlarının müdafiəsi

01.12.2016 | 917 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları fəlsəfəsi yeni təfəkkür kontekstində

30.11.2016 | 1596 dəfə oxunub

...

İnternetdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi

29.11.2016 | 3220 dəfə oxunub

...

İnternetdə insan hüquq və azadlıqlarının təminatı məsələləri

28.11.2016 | 1671 dəfə oxunub

...

HƏRBİ QULLUQÇULARIN VƏ ONLARIN AİLƏ ÜZVLƏRİNİN PENSİYA TƏMİNATI

25.11.2016 | 1612 dəfə oxunub

...

HƏRBİ QULLUQÇULARIN HÜQUQİ STATUSU

24.11.2016 | 1317 dəfə oxunub

...

Hərbi qulluqçuların xidməti hüquq və vəzifələri

23.11.2016 | 1733 dəfə oxunub

...

Hərbi qulluqçuların sosial təminatı, sağlamlıq, imtiyaz almaq və xidmət yerini dəyişdirmə hüquqları

22.11.2016 | 1720 dəfə oxunub

...

BMT-nin ƏLİLLƏRİN PROBLEMLƏRİNƏ DAİR QƏRAR VƏ PRİNSİPLƏRİ

21.11.2016 | 1777 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqları hüquq və əxlaqın qarşılıqlı əlaqələri kontekstində

18.11.2016 | 1439 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

24.01.2017

23.01.2017

19.01.2017

18.01.2017

Çox oxunan xəbərlər