KIVDF

İnsan hüquqlarının müdafiəsi və ikili vətəndaşlıq

02.12.2016 | 668 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda əlillərin hüquqlarının müdafiəsi

01.12.2016 | 577 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları fəlsəfəsi yeni təfəkkür kontekstində

30.11.2016 | 1030 dəfə oxunub

...

İnternetdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi

29.11.2016 | 2960 dəfə oxunub

...

İnternetdə insan hüquq və azadlıqlarının təminatı məsələləri

28.11.2016 | 1096 dəfə oxunub

...

HƏRBİ QULLUQÇULARIN VƏ ONLARIN AİLƏ ÜZVLƏRİNİN PENSİYA TƏMİNATI

25.11.2016 | 864 dəfə oxunub

...

HƏRBİ QULLUQÇULARIN HÜQUQİ STATUSU

24.11.2016 | 772 dəfə oxunub

...

Hərbi qulluqçuların xidməti hüquq və vəzifələri

23.11.2016 | 841 dəfə oxunub

...

Hərbi qulluqçuların sosial təminatı, sağlamlıq, imtiyaz almaq və xidmət yerini dəyişdirmə hüquqları

22.11.2016 | 1045 dəfə oxunub

...

BMT-nin ƏLİLLƏRİN PROBLEMLƏRİNƏ DAİR QƏRAR VƏ PRİNSİPLƏRİ

21.11.2016 | 894 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqları hüquq və əxlaqın qarşılıqlı əlaqələri kontekstində

18.11.2016 | 1015 dəfə oxunub

...

Sivilzasiyanın insan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsinə təsiri

17.11.2016 | 964 dəfə oxunub

...

İNSAN HÜQUQU PROBLEMİNİN TARİXİ

16.11.2016 | 1426 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda I və II qrup əlillərə edilən güzəştlər

15.11.2016 | 1425 dəfə oxunub

...

Hərbi qulluqçuların əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təminatı

14.11.2016 | 1087 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqları çox vətəndaşlılıq və vətəndaşsızlıq problemi kontekstində

11.11.2016 | 1591 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının müdafiəsinin tarixinə dair

10.11.2016 | 1290 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları, azadlıqlarının müdafiəsi və hüquqi statusun mahiyyəti

08.11.2016 | 1092 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları nəzəriyyəsinin anlayışları: insan ləyaqəti, ümumilik, universallıq, bölünməzlik

07.11.2016 | 957 dəfə oxunub

...

Beynəlxalq və milli hüquqda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi problemi

04.11.2016 | 2987 dəfə oxunub

...

Vətəndaşlığın qazanılması və itirilməsi

03.11.2016 | 1196 dəfə oxunub

...

Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması, oxşar və fərqli cəhətləri, standartlar, instrumentlər

02.11.2016 | 1268 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq müdafiəsinin mexanizmləri, prosedurası, azadlıq və məsuliyyət

01.11.2016 | 1260 dəfə oxunub

...

İNSAN HÜQUQLARI NƏZƏRİYYƏSİNƏ DAXİL OLAN ƏSAS ANLAYIŞLAR: ƏXLAQİ HÜQUQİ NORMALAR, TƏBİİ HÜQUQLAR

31.10.2016 | 1314 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və insan mənəviyyatı

28.10.2016 | 1031 dəfə oxunub

...

"Erməni soyqırımı" və müasir "demokratik", "insan hüquqlarının müdafiəçisi" olan Qərbin ikili standartları

27.10.2016 | 1197 dəfə oxunub

...

"ERMƏNİ SOYQIRIMI" VƏ ERMƏNİ TERRORİZMİ BƏŞƏRİYYƏTƏ QARŞI AĞIR CİNAYƏTDİR

26.10.2016 | 1209 dəfə oxunub

...

Xocalı soyqırımı beynəlxalq humanitar hüququn və azərbaycanlıların yaşamaq hüququnun pozulmasıdır

25.10.2016 | 1106 dəfə oxunub

...

Ermənilərin bütün millətlərə nifrəti patoloji xəstəliyə çevrilib

24.10.2016 | 2764 dəfə oxunub

...

NATO və ya Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı dünyada insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəçisi, ədalətli və möhkəm sülhün təminatçısıdır

21.10.2016 | 1219 dəfə oxunub

...

İnsanlar və insanlıq əleyhinə cinayət olan soyqırımı: erməni faşizminin iddialarının puçluğu və tarixi həqiqət

20.10.2016 | 1169 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və Avropa Şurası

19.10.2016 | 1348 dəfə oxunub

...

İnsanların təbii hüquqları

18.10.2016 | 1268 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və plüralizm

17.10.2016 | 2899 dəfə oxunub

...

Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları və multikulturalizm

14.10.2016 | 1356 dəfə oxunub

...

İnsan haqları və BMT-nin nəzarətedici funksiyası

13.10.2016 | 1419 dəfə oxunub

...

Milli azlıqların hüquqları

12.10.2016 | 1209 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların təhsil hüququ

11.10.2016 | 1527 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və milli elita

10.10.2016 | 1307 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində qadınların iştirakı

07.10.2016 | 1469 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

05.12.2016

02.12.2016

01.12.2016

30.11.2016

Çox oxunan xəbərlər