KIVDF

NATO və ya Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı dünyada insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəçisi, ədalətli və möhkəm sülhün təminatçısıdır

21.10.2016 | 532 dəfə oxunub

...

İnsanlar və insanlıq əleyhinə cinayət olan soyqırımı: erməni faşizminin iddialarının puçluğu və tarixi həqiqət

20.10.2016 | 785 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və Avropa Şurası

19.10.2016 | 984 dəfə oxunub

...

İnsanların təbii hüquqları

18.10.2016 | 750 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və plüralizm

17.10.2016 | 2628 dəfə oxunub

...

Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları və multikulturalizm

14.10.2016 | 898 dəfə oxunub

...

İnsan haqları və BMT-nin nəzarətedici funksiyası

13.10.2016 | 938 dəfə oxunub

...

Milli azlıqların hüquqları

12.10.2016 | 838 dəfə oxunub

...

Vətəndaşların təhsil hüququ

11.10.2016 | 999 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və milli elita

10.10.2016 | 993 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində qadınların iştirakı

07.10.2016 | 1050 dəfə oxunub

...

Çoxpartiyalılıq və insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi

06.10.2016 | 713 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində demokratiyanın rolu

05.10.2016 | 1007 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquqları və milli ideologiya

04.10.2016 | 757 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları, dialoq, islam

03.10.2016 | 2692 dəfə oxunub

...

Korrupsiyaya qarşı mübarizə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin əsas istiqamətlərindən biridir

30.09.2016 | 681 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və qanunun aliliyi prinsipi

29.09.2016 | 2046 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində İlham Əliyevin rolu

28.09.2016 | 988 dəfə oxunub

...

Heydər Əliyev fenomeni və Azərbaycanda insan hüquqları

27.09.2016 | 968 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və prokuror nəzarəti

26.09.2016 | 1081 dəfə oxunub

...

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) institutu

23.09.2016 | 960 dəfə oxunub

...

Prezident nəzarəti və insan hüquqları

22.09.2016 | 843 dəfə oxunub

...

Konstitusiya nəzarəti insan hüquqlarının müdafiəsinin prinsip və forması kimi

21.09.2016 | 936 dəfə oxunub

...

Ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdikləri ekoloji cinayətlər

19.09.2016 | 1152 dəfə oxunub

...

Erməni kilsəsi terrorun maddi və mənəvi dayağı kimi və ya insanların yaşamaq haqqqına yönəlmiş qəsdlərin mənfur təşkilatçısı

16.09.2016 | 1005 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi beynəlmiləl problem kimi

15.09.2016 | 906 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarına dair müxtəlif yanaşmalar

14.09.2016 | 1090 dəfə oxunub

...

Azadlığın insan hüquqlarının müdafiəsi vasitəsilə reallaşması

09.09.2016 | 636 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və azadlıqlarının məhkəmədənkənar müdafiəsində ombudsmanların rolu

08.09.2016 | 1107 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində aparılan məqsədyönlü dövlət siyasəti

07.09.2016 | 988 dəfə oxunub

...

Erməni vandalizmi: azərbaycanlılara qarşı ermənilərin cinayəti

06.09.2016 | 1239 dəfə oxunub

...

Şarl-Lui Monteskyenin hakimiyyət bölgüsü və insan hüquqları

05.09.2016 | 1101 dəfə oxunub

...

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

02.09.2016 | 1156 dəfə oxunub

...

MÜLKİ, SİYASİ, SOSİAL, İQTİSADİ, MƏDƏNİ HÜQUQLAR HAQQINDA BEYNƏLXALQ PAKTLARDA VƏ KONVENSİYALARDA AYRI-SEÇKİLİYƏ YOL VERİLMƏMƏSİ

01.09.2016 | 1367 dəfə oxunub

...

BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ NİZAMNAMƏSİNDƏ VƏ İNSAN HÜQUQLARININ ÜMUMİ BƏYANNAMƏSİ

31.08.2016 | 1114 dəfə oxunub

...

Erməni vəhşiliyi bəşəriyyətə qarşı cinayətin ən dəhşətli növüdür

30.08.2016 | 1094 dəfə oxunub

...

Erməni terrorizminin qanlı izləri: azərbaycanlılara qarşı nifrətin və cinayətlərin açıq etirafı

29.08.2016 | 1785 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN DİL HÜQUQLARI ÜZRƏ OSLO TÖVSİYƏLƏRİNƏ İZAHEDİCİ QEYDLƏR

26.08.2016 | 1249 dəfə oxunub

...

İNSAN HÜQUQLARININ VƏ ƏSAS AZADLIQLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA KONVENSİYA Roma. 4 noyabr, 1950-ci il

25.08.2016 | 1698 dəfə oxunub

...

MİLLİ AZLIQLARIN DİL HÜQUQLARI HAQQINDA OSLO TÖVSİYƏLƏRİ

24.08.2016 | 1260 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

24.10.2016

21.10.2016

20.10.2016

19.10.2016

Çox oxunan xəbərlər