KIVDF

Xalqın suverenliyi və insan hüquqları

16.03.2017 | 841 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları şüurlu özünüdərk və azadlıq ideyasının qarşılıqlı münasibətləri

15.03.2017 | 980 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları, azadlıq və din

14.03.2017 | 673 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və ideya-siyasi dəyərlər

10.03.2017 | 776 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqdarı və ümumbəşəri dəyərlər

10.03.2017 | 471 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və azad insanların seçimi

09.03.2017 | 893 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları liberal-demokratik dəyərlər kontekstində

07.03.2017 | 910 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və azad insanların seçimi

03.03.2017 | 838 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının formalaşmasında tarixi fikir və ideyaların rolu

03.03.2017 | 1123 dəfə oxunub

...

İnsan haqlarının fəlsəfəsi

02.03.2017 | 976 dəfə oxunub

...

İnsan haqları: tarixi təcrübə və müasir vəziyyəti

01.03.2017 | 990 dəfə oxunub

...

İnsan haqları ictimai şüurun tərkib hissəsi kimi

01.03.2017 | 1005 dəfə oxunub

...

Universal Dövri İcmal prosesində iştirak

28.02.2017 | 881 dəfə oxunub

...

Biznes və insan hüquqları sahəsində fəaliyyət və BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentilə əməkdaşlıq

27.02.2017 | 997 dəfə oxunub

...

İşgəncənin qarşısının alınması və əlilliyi olan şəxslərin hüquqları üzrə komitə

24.02.2017 | 815 dəfə oxunub

...

BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO) ilə əməkdaşlıq

23.02.2017 | 620 dəfə oxunub

...

Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının rolu

22.02.2017 | 269 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının müdafiəsi demokratiyanın uğuru kimi

17.02.2017 | 1039 dəfə oxunub

...

Qərbdə işçi qüvvəsinin hüquqları və biznes dünyası

16.02.2017 | 925 dəfə oxunub

...

Milli İnsan Hüquqları İnstitutları və Paris prinsipləri

14.02.2017 | 1063 dəfə oxunub

...

ABŞ-da qadınların və uşaqların hüquq bərabərsizliyinə imkan verən məhkəmələr

13.02.2017 | 1027 dəfə oxunub

...

ABŞ-da Seçicilər Kollegiyası və prezident seçkiləri: tarix və müasirlik

10.02.2017 | 1126 dəfə oxunub

...

Ticarət hüququnun müdafiəsi insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi

09.02.2017 | 1303 dəfə oxunub

...

Hüquq və azadlıqların pozulması və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı

08.02.2017 | 889 dəfə oxunub

...

Sənədləşmə və müraciət qaydalarına dair məhkəmə qətnamələri

07.02.2017 | 977 dəfə oxunub

...

Siyasi hüquqlarla bağlı yaranan bəzi problemlər və onların həlli yolları

06.02.2017 | 1290 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları tarixindən: ABŞ

03.02.2017 | 1209 dəfə oxunub

...

ABŞ-da insan hüquqları və siyasi sosiallaşma

02.02.2017 | 2477 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqları və siyasi-ideoloji ənənələr

01.02.2017 | 953 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və hüquqi mədəniyyət

31.01.2017 | 1383 dəfə oxunub

...

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində diplomatiyanın rolu

30.01.2017 | 921 dəfə oxunub

...

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və Avropa Şurası

27.01.2017 | 1090 dəfə oxunub

...

İnsanların və vətəndaşların siyasi hüquq bərabərliyi

27.01.2017 | 1356 dəfə oxunub

...

Postsovet məkanında KİV və insan hüquqları

26.01.2017 | 1493 dəfə oxunub

...

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri

26.01.2017 | 1247 dəfə oxunub

...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ HAQQINDA

25.01.2017 | 1345 dəfə oxunub

...

MÜVƏKKİLİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ VƏ TƏMİNATLARI

25.01.2017 | 1217 dəfə oxunub

...

VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİNƏ BAXILMASI QAYDASI HAQQINDA

24.01.2017 | 1173 dəfə oxunub

...

KİV - ictimai rəyin səfərbər edilməsinin və insan hüquqlarının qorunmasının xüsusi forması kimi

24.01.2017 | 1095 dəfə oxunub

...

İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxılması

19.01.2017 | 1503 dəfə oxunub

...

Xəbər lenti

17.03.2017

16.03.2017

15.03.2017

14.03.2017

Çox oxunan xəbərlər