18px16px14px12px

Tarixi Muzeyinin Fonduna yeni maddi mədəniyyət nümunələri daxil edilib

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Fonduna təsadüfi tapıntılar nəticəsində əldə olunmuş 7 ədəd saxsı qab daxil edilib. Tapıntılar 2016-cı ildə Qobustan rayonunda Qurbançı kəndinin ərazisində aparılmış kanal qazıntısı zamanı aşkar edilib.
Tapıntıların hamısı məişətdə istifadə olunmuş mətbəx və süfrə qablarıdır. Saxlanma vəziyyətinə görə dördü natamam, üçü tamdır. Qablar muzeyin Arxeologiya Fonduna təhvil verilib. Tapıntılar hazırlanma formasına və bədii tərtibatına görə Xınıslı abidəsinin həmdövr qabları ilə oxşarlıq təşkil edirlər.
Tapıntıların eramızdan əvvəl IV-II əsrlərə aid olması ehtimal edilir. Şirvan bölgəsinin maddi mədəniyyətinə aid olan tapıntılar, həmin dövrdə dulusçuluq sənətinin inkişaf səviyyəsi haqqında dolğun təssəvvür yaradırlar. Əldə olunmuş qablar Qafqaz Albaniyası əhalisinin məişətini və bədii zövqünü özündə əks etdirən məxəz kimi də çox dəyərlidir.
ZÜMRÜD
 Xəbər lenti

26.05.2017

25.05.2017

24.05.2017

23.05.2017

Çox oxunan xəbərlər