Siyasət

  • 1 051

YAP -ın Azərbaycan xalqının tarixində və həyatında rolu böyükdür ŞƏRH

image

Siyasi partiyalar ölkənin formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynayır. Onlar siyasi baxışların ifadəsi, vətəndaşların qərarların qəbulunda iştirakını və proqramlarının həyata keçirilməsi üçün strukturların yaradılması mexanizmini təmin edir. Azərbaycanın timsalında partiyalar ictimai həyatın müxtəlif aspektlərində iştirak edə, siyasi, iqtisadi və sosial mənzərəyə təsir göstərə bilər. Azərbaycanda 90-cı illərin əvvəlləri Sovet İttifaqının dağılması və ölkənin müstəqillik əldə etməsindən sonrakı mənzərə, yaranmış siyasi və iqtisadi çətinliklərlə səciyyələnirdi. Həmin dövrdə baş verən dərin böhran Azərbaycanı çətin vəziyyətə saldı. Siyasi atmosfer müxtəlif amillərə görə gərgin idi. Azərbaycanda siyasi böhranın qızğın çağında müxtəlif xarici oyunçular da baş verənlərə təsir göstərərək regionda öz maraqlarını qorumağa çalışırdılar. Bütün baş verənlərə baxmayaraq, ölkənin siyasi tarixinin təqviminə əlamətdar bir hədisə - 1992-ci il noyabrın 21-də, Naxçıvanda keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP-ın) təsis konfransı daxil oldu. YAP-ın yaradılmasında əsas rolu YAP partiyasının qurucusu, Ümummilli lider Heydər Əliyev oynayıb. Partiya Heydər Əliyevin ətrafında yaradılmış, onun siyasi təcrübəsi, biliyi, xalqa xidmətləri, Naxçıvanda işlədiyi dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik, xalqına sədaqəti Azərbaycanın mütərəqqi şəxslərini öz ətrafına toplamışdır. Bu konfransda partiyanın əsas prinsipləri və ideologiyası təqdim olunub, rəhbər orqan seçilib. Cəmi 7 ay sonra, 1993-cü ilin iyununda Azərbaycan xalqının görkəmli Lideri Heydər Əliyev yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdı. Heydər Əliyev xalqın mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə Prezident seçildi və ölkəmizin böhrandan çıxması prosesi başladı. Onun qayıdışı ilə ölkənin bütün sağlam qüvvələri, ictimai-siyasi və mənəvi potensialı hakimiyyət ətrafında səfərbər olundu və Azərbaycanı sonrakı qaçılmaz süqutdan xilas etdi. Beləliklə, partiyanın yaradılması Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsi oldu, ölkəyə mühüm təsir göstərdi, faktiki olaraq gənc ölkəmizin həyatında yeni mərhələyə yol açdı, onu dərin böhrandan xilas etməyə kömək etdi, sabitləşməyə və yenidənqurmaya təkan verdi.

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, partiyaların effektivliyi və təsiri daha çox onların siyasi həyatda iştirakından, müxtəlif proqramların həyata keçirilməsindən və əhali arasında dəstəklənməsindən asılıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan xalqının tarixində və həyatında rolu böyükdür və onun təsirinin qiymətləndirilməsi konkret tarixi, siyasi və sosial kontekstlərin nəzərə alınmasına əsaslanır. Xalqın dəstəyi, siyasi fəaliyyətdə iştirak və konkret proqramların həyata keçirilməsi YAP-in cəmiyyətin maraqlarına xidmətdə uğurunun göstəricisidir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə, YAP qısa zamanda Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvələrindən birinə çevrildi. Partiyanın artan nüfuzu onun seçkilərdəki uğurlu iştirakında, eləcə də ölkənin siyasi kursunun formalaşmasında fəal iştirakında özünü göstərirdi. YAP cəmiyyətin müxtəlif sosial təbəqələrindən dəstək aldı və onun yüksəlişi dövlət idarəetmə institutlarının güclənməsi ilə müşayiət olundu. Partiya vətəndaş cəmiyyəti və biznes nümayəndələri ilə fəal əlaqə saxlayıb. Patiyanın uzunmüddətli səyləri nəticəsində, Azərbaycanın inkişafına mühüm təsir göstərən müxtəlif siyasi uğurlar qazanılıb.

YAP-ın əsas uğurlarından biri ölkədə sabitliyin təmin olunmasıdır. 31 il ərzində, o cümlədən qlobal çağırışlar və böhranlar dövründə partiya çətin vəziyyətlərə cəsarətlə cavab verməyə qadir olan effektiv idarəetmə orqanı olduğunu sübut etdi. Partiya siyasi sabitliyi qoruyub saxlanmasına ciddi təsir göstərə bildi, səmərəli idarəçiliyi təmin etdi. Bu, Azərbaycana siyasi qeyri-sabitlikdən qaçmağa və davamlı inkişafı təmin etməyə imkan verdi və bu gün də Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır.

Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi ilə, Azərbaycan diqqətəlayiq iqtisadi artıma nail olub və iqtisadi yüksəliş dövrünü yaşayır. Partiya iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində aktiv fəaliyyəti, ölkəni ayrı-ayrı sektorlardan daha az asılı vəziyyətə salmağa yönəlmiş strategiyaları fəal şəkildə həyata keçirdi. Neft-qaz sektorunun, infrastrukturun və turizmin inkişafı dayanıqlı və çoxşaxəli iqtisadiyyatın yaradılmasına öz töhfəsini verib. Ölkə müxtəlif iqtisadiyyatın dinamikasına müsbət təsir göstərən böyük investisiyalar yatırıb. Partiyanın apardığı iqtisadi islahatlar xarici sərmayələrin cəlb edilməsinə, əlverişli biznes mühitinin yaradılmasına kömək edib.

Yeni Azərbaycan Partiyasının ən böyük uğurlarından biri də, 2020-ci ildə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində möhtəşəm qələbənin qazanması oldu. Bu hadisə, uzun illər Ermənistanın işğalında olan bir sıra ərazilərə nəzarətin qaytarılması ilə əlamətdar oldu. Bu siyasi uğur Azərbaycanın regionda mövqelərini möhkəmləndirdi və uzunmüddətli münaqişənin həllinə mühüm töhfə verdi.

Yeni Azərbaycan Partiyası əhalinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş sosial proqramları fəal şəkildə həyata keçirir. Təhsil, səhiyyə və sosial müdafiəyə qoyulan investisiyalar insan kapitalının davamlı inkişafına şərait yaradır. Təhsil layihələrinin və sosial proqramların dəstəklənməsi savadlı və qayğıkeş cəmiyyətin formalaşmasına töhfə verir. Təhsil müəssisələrinə və tibb infrastrukturuna qoyulan investisiyalar vətəndaşların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, ölkənin gələcək inkişafı üçün kadr ehtiyatının yaradılmasına kömək edir.

Yeni Azərbaycan Partiyası beynəlxalq əlaqələri və Azərbaycanın dünya miqyasında mövqeyini uğurla möhkəmləndirir. Beynəlxalq təşkilatlarda iştirak, diplomatik münasibətlərin inkişafı və sülh təşəbbüslərinin dəstəklənməsi ölkəyə dünya problemlərinin həllində konstruktiv rol oynamağa imkan verir. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara üzvlük və regional təşəbbüslərdə iştirak Azərbaycana dünya miqyasında mühüm rol oynamağa və strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurmağa imkan verir.

Yekun olaraq qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycandakı siyasi uğurları ölkə həyatının müxtəlif sahələrinə mühüm təsir göstərməklə, ölkənin davamlı inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atır. Sabitlik, iqtisadi yüksəliş, çoxillik münaqişənin uğurlu həlli və xarici siyasətdə müvəfəqiyyətlər partiyanın Azərbaycanın inkişafı və çiçəklənməsinə yönəlmiş məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsidir və bu gün partiyanın siyasi uğurları onun mürəkkəb problemlərin həllində səmərəliliyini, xalqın rifahına sadiqliyini əks etdirir.

Masil Dəmirov

YAP Yasamal rayon təşkilatının fəal üzvü

Digər xəbərlər