Yeni metodiki vəsait hazırlanıb

C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının yeni metodiki vəsaiti oxucuların istifadəsinə təqdim edib.Kitabxanadan SİA-ya bildirilib ki, kitabxana tərəfindən təqdim edilən bu metodiki vəsait “Sərgilər: panoramaların ideyası” adlanır.

Metodik təminatı və təlimi üzrə hazırlanan bu vəsait öz effektivliyini sübut etmiş sərgilər baxımından kitabxana mütəxəssislərinin, tələbələrin, istifadəçilərin marağına səbəb olacaq.Vəsaitdə "Xalqlar çoxdur-ölkə birdir", "Ədəbi labirint", "Soyuq müharibə rəngləri", "Kitab cazibəsi" - 4 metodiki layihə işlənərək kitabxana işçilərinin, tələbələrin ixtiyarına verilib.Hər metodiki işin məqsədi, vəzifəsi, hədəf auditoriyası, təqdim edilən sərgilərin konsepsiyası, icmalda əks olunub. Vəsaitdə diqqəti cəlb etmək üçün kitabxana sərgilərinin şəkillərindən, müxtəlif illüstrasiyalardan istifadə edilib.
Hər metodiki layihə biblioqraik siyahı ilə təmin olunub. Siyahıda vətən, xarici ədəbiyyat, elektron resurslar da əksini tapıb.
Metodiki işin əsas konsepsiyası kompüter texnologiyaları vasitəsi ilə hər kəsə açıq olan meodiki informasiya mühiti yaratmaqdır.
Təklif olunan nəşr müəllif layihələrini ehtiva edir. Burada əsas məqsəd kitabxana sərgilərinə mətbuat, kitabxananın veb-saytı , sosial şəbəkələr vasitəsi ilə oxucunun diqqətini cəlb etmək,mütaliəyə marağı artırmaqdır. Materiallar planlaşdırma, interaktiv sərgilərin hazırlanması, fondla işləmək, kitabxanaların əyani işinin inkişafına kömək etmək üçün faydalı ola bilər.İstifadəçilər kitabxana əməkdaşları tərəfindən hazırlanan metodiki vəsaitə http://ryl.az/files/sergi.pdf linki vasitəsilə baxa bilərlər.

sia.az