Siyasət

  • 2 263

Siyasətdə dialoq mühiti demokratik dəyər kimi qiymətləndirilməlidir ŞƏRH

image

Bildiyimiz kimi, son illər ərzində cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri əsasında ölkəmizdə dayanıqlı və sağlam siyasi dialoq mühitinin formalaşdırılması istiqamətində əsaslı islahatlar həyata keçirilmiş, qanunlar qəbul edilmişdir . Bunun da nəticəsi olaraq ötən iki il ərzində ölkəmizdə “siyasi dialoq” məfhumu aktuallaşmış, siyasi münasibətlərin iştirakçıları arasında dialoq ilə bağlı olan lazımi vərdiş və səriştələr inkişaf etdirilmiş, siyasi münasibətlərdə köhnə stereotiplər dəyişdirilmiş, qərəzli mövqelərdən çıxış edən tərəflər öz səhvlərini etiraf etmək və siyasi fəaliyyətlərini yeni təmiz səhifədən başlamaq şansını əldə etmişdir. Eyni zamanda, ölkəmizdə son iki il ərzində həyata keçirilən dayanıqlı dialoq ənənələrinin formalaşdırılması siyasəti, siyasətdə sağlam münasibətlərin tərəfdarlarını müəyyən etmək və müxtəlif təxribatlarla ölkədə həmrəylik mühitinə zərbə vurmaq arzusunda olan “qüvvələrin” ifşa olunması baxımında da böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev qlobal arenada baş verən prosesləri düzgün qiymətləndirərək Cənubi Qafqazda sülhü beynəlxalq müstəvidə davamlı etmək məqsədilə Azərbaycanın çoxvektorlu xarici siyasətini uğurla davam etdirir.

Siyasi partiyaları başqa ictimai birliklərdən fərqləndirən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, siyasi partiyalar parlament və hökumətdə yer əldə etmək üçün açıq şəkildə mübarizə aparır. Siyasi partiyalar siyasi sistemin əsas komponentidir. Onlar siyasi prosesin bütün mərhələlərində yəni ki, seçkilərdə, dövlət orqanlarının təşkilində, siyasi və dövlət qərarlarının qəbulunda və onların həyata keçirilməsində fəal iştirak edir.

Siyasi dialoqa yaradılan əlverişli şəraitə baxmayaraq bu təşəbbüsləri inkar edən və bu proseslərdə iştirak etməkdən boyun qaçıran “qüvvələr” də tapılır. Bununla da həmin “qüvvələr” öz radikal və xain mövqelərini nümayiş etdirmiş olurlar. Siyasi partiyaların güclənməsinə və ölkənin siyasi sistemində rolunun artırılmasına xidmət edən yeni Qanuna qarşı sərt və qərəzli şəkildə çıxış edən qüvvələr özlərini ifşa edirlər. Bu cür partiyalar açıq rəqabətə hazır deyillər və onlar müxalifətçiliyə dair öz inhisarçılığını itirmək qorxusunu yaşayırlar. Radikal müxalifətin tənqidi ritorikası emosional və spekulyativ xarakterli demaqogiyadır. Müxalifətin emosional və əsassız ritorikasının təyinatı ölkəmizdə yeni təxribat xarakterli situasiyalarının yaradılmasından ibarətdir. Rasionallıq və konkretlikdən uzaq olan demaqogiyanın strateji hədəfi əldə olunmuş uğurlara “kölgə” salmaqdan ibarətdir.

Radikalların qərəzli siyasi ritorikası məhz iqtidar tərəfindən ötən müddət ərzində əldə olunmuş uğurlarının gözdən salınmasına fokuslanıb. Bu cür ritorika sağlam əməkdaşlığa çağırmır, əksinə cəmiyyətin parçalanmasına xidmət edir. Odur ki, iqtidarın dialoqla bağlı açıq mesajlarına radikallar yalnız yeni təxribatlarla cavab verir. Belələrin yeganə çıxış yolu isə ancaq küçə etirazlarıdır. Bu cür yanaşma isə rasional, xüsusilə də peşəkar və demokratik sayıla bilməz. Rasional və demokratik müxalifətçilik dialoqsuz mümkün deyil. Açıq müzakirələr tələb edən dialoq mühiti cəmiyyətdə mövcud potensialının səfərbər olunmasına xidmət edir. Odur ki, dialoqun inkar edilməsi milli həmrəyliyə qarşı çıxış etmək deməkdir.

Siyasətdə dialoq mühiti demokratik dəyər kimi qiymətləndirilməlidir. Prezident İlham Əliyevin dialoq təşəbbüsləri ölkədə demokratik ənənələrin dərinləşdirilməsinə xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə təşviq olunan siyasi dialoq yeni daha təkmil və konstruktiv modelə transformasiyaya uğrayıb. Bu mənada dialoq mühiti siyasi münasibətlərdə iştirak edən tərəflər arasında mövqelərinin balansına xidmət edir. Təsadüfi deyil ki, ötən müddət ərzində siyasi dialoq prosesi çərçivəsində fərq vermədən yüzlərlə görüş təşkil olunub, habelə çoxlu sayda müxtəlif səpgili məsələlər açıq və əməkdaşlıq şəraitində müzakirə olunaraq öz həllini tapıb.

Dialoq mühiti siyasi münasibətlərdə iştirak edən tərəflər arasında mövqelərinin balansına xidmət edir. Təsadüfi deyil ki, ötən müddət ərzində siyasi dialoq prosesi çərçivəsində fərq vermədən yüzlərlə görüş təşkil olunub, habelə çoxlu sayda müxtəlif səpgili məsələlər açıq və əməkdaşlıq şəraitində müzakirə olunaraq öz həllini tapmışdır.Qanun cəmiyyətdə yeni çağırışların, sürətli baş verən hadisələrin, sosial-siyasi tələblərin fonunda Azərbaycanda dövlətlə siyasi partiyalar arasında əməkdaşlığın güclənməsinə, siyasi dialoq mədəniyyətinin yüksəlməsinə mühüm töhfə verəcək.

ARZU ƏLİYEVA

YAP Pirallahı rayon təşkilatı Aparatının məsul əməkdaşı

Digər xəbərlər