XOCALI: Dağıdılan mədəniyyət, təhrif edilən tarix

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalıya və xocalılılara qarşı törədilən soyqırımı tək onun genefondu ilə bağlı deyil, bu, ümumilikdə Azərbaycanın mədəniyyətinin və tarixinin sağalmaz yarasıdır.

Xocalının qədim tarixi - Azərbaycan torpaqları müasir sivilizasiyanın inkişafa başladığı ən qədim yaşayış məskənidir. Azərbaycan xalqı zəngin və özünəməxsus mədəniyyət, o cümlədən dövlətçilik ənənələri yaratmışdır. Yerli və xarici alimlər, etnoqraflar tədqiqatlarında bildirmişlər ki, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində Xocalı mədəniyyətinin tədqiqi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xocalı başdan-başa tarixi-memarlıq abidələri diyarıdır.Buna misal olaraq miladdan əvvəl XIII-VII əsrlərə aid Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət abidələrini, son Tunc və ilk Dəmir dövrlərinə aid Nekropolu, Kurqan çölünü, eramızın IV-VII əsrlərinə aid kilsələri, XIV əsrə aid Xocalıda Hacı Əli günbəzini, 1356-cı ildə inşa olunmuş dairəvi türbəni, XVIII əsrdə tikilmiş Əsgəran qalasını və onlarca başqalarını göstərmək olar. Ümumilikdə son 28 il ərzində Xocalının tarix və mədəniyyət abidələri 4 887 500 000 manat zərər çəkmişdir.İndi Xoçalıda yolumuzu gözləyən erməniləşdirilmiş torpaq, qəribsəmiş qəbir daşlarımızdır.

Faiq İsmayılov,
Azərbaycanın İşğal Olunmuş Ərazilərindəki Tarix və
Mədəniyyət Abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai birliyinin sədri

sia.az