Erməni məkri - Karakandadan geriyə baxış SİYASİ RAKURS

Qazaxıstan şəhəri Karakandada erməni məkrindən qidalanaraq baş vermiş və 23 yaşı qazax gəncin qətl hadisəsi ilə nəticələnmiş məlum hadisənin ardınca, bir daha belə bir sual yarandı: axı nəyə görə məhz ermənilər? Niyə harada erməni varsa, orada kriminal hadisə, milli-etnik zəminində törədilən qarşıdurmalar və bu qarşıdurmalardan doğan arzuolunmaz olaylar yaşanır? Əslində, bu sualın cavabını axtarmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki erməni xisləti, erməni şovinizmi, erməni terroru və erməni qaniçənliyi deyilən danılmaz faktların hər biri tarixi sübutlara əsaslanır. İstər qardaş Türkiyədə, istər Azərbaycanda, istərsə də ayrı-ayrı ölkələrdə...

Sonra..?
Ümumiyyətlə, tarix də göstərir ki, erməni terrorunda mövcud olan özəl qəddarlıq nümunələri bu xalqa məxsus silinməz möhürdür. Təkcə, Azərbaycanda törədilən çoxsaylı erməni terrorları – Şamaxıda, Qubada, Qarabağda, Bakıda baş vermiş qətliamların, soyqırımlarının hər biri bir şüara əsaslanıb və bu şüar “yaxşı türk, ölü türkdür” şüarıdır. Ötən əsrin sonlarına yaxın illərdəki Bağanıs Ayrım, Qarabağlı, Xocalı soyqırımlarının ah-naləsi bu gün də dünya ictimaiyyətini vahiməyə gətirir! Yüz minlərlə, hətta milyondan çox türk, azərbaycanlı qanı daşıyan soydaşlarımızın qanlarına susamış “Daşnaksyutun”, “Qnçak”, “1905-ci il komitəsi”, “ASALA” və s. adlı təşkilatların bu gün də mövcud olmaları əslində, özü-özlüyündə ermənilərdə həmin o qaniçənlik hisslərinin yaşadıldığını göstərir. Elə Karakandada baş verənlər də bunun tərkib hissəsidir.Lakin Karakandadan geriyə baxarkən, biz daha nələri görə bilərik? İlk növbədə, Azərbaycana qarşı aparılan işğalçılıq və təcavüzkar siyasəti. Bəs sonra? Sonra isə 1989-cu ildə Özbəkistanda mesxet türklərinə qarşı olaylarda erməni planının işə düşməsi, bənzər hadisələrin 1990-cı ildə Tacikistanda yaşanması. Sonra? Sonra Rusiyanın Volqaboyundan tutmuş Voronejinə qədər torpaq iddiaları, Rostov-Don, Krasnodar vilayətlərinin erməniləşdirilməsi siyasəti...Bəs daha sonra..? Bax, burada erməni terrorunun daha açıq mənzərəsi gözlər önündə canlanır – ASALA-nın Livan qolunun Moskvada metro partlatması, digər terror üzvlərinin Fransada, Böyük Brtitaniyada, ABŞ-da türk diplomatlarına və ailələrinə qarşı qanlı terror əməlləri törətmələri və...
İstila, işğal, terror, çirkin məkr, oğurluq, mənəviyyatsızlıq və şərəfsizlik...
...Və bu gün qardaş Türkiyə dövlətinin ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə qarşı silahlı müqavimət göstərən PKK terror təşkilatının daxilində, hətta komandanlığında erməni terrorçularının yer alması! Təkcə, bu faktların özü şovinist, “hər yer mənim” prinsipi ilə yaşayan, lakin heç bir kökü bəlli olmayan, köçəri tərzli həyat sürmələrinə rəğmən, özlərini ali “ari” irqinin nümayəndələri kimi dünya ictimaiyyətinə sırıyan ermənilərin iş üzlərini kifayət qədər nümayiş etdirməkdədir. Bu gün onların məskunlaşdıqları və hazırda “Ermənistan” adlandırılan Qərbi Azərbaycan torpaqları belə, onlara məxsus deyil! İstila, işğal, terror, çirkin məkr, oğurluq, mənəviyyatsızlıq və şərəfsizlik xəmiri ilə yoğrulan ermənilərin harada məskunlaşmalarına baxmayaraq, həmin yerlərdə cinayətlərin, etnik qarşıdurmaların yaradılmasının, qətllərin törədilməsinin də nəticəsi bu faktlara söykənməkdədir.Yəqin ki, zaman da, tarix də hər şeyi öz yerinə və yoluna qoyacaq və dünyanın müxtəlif millətləri qonşuları erməni olarkən, bu faktlardan nəticə çıxarıb, öz ehtiyatlarını əldən verməyəcəklər. Biz, buna inanmaq istərdik. Çünki harada erməni varsa, orada təhlükə mənbəyinin olması da yüksəkdir...

sia.az