Mədəniyyət

  • 1 639

Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondları günbəgün zənginləşir

image

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) fondlarına bir sıra yeni nəşrlər daxil olub. SİA xəbər verir ki, bunların sırasında “Əski Azərbaycan Yazısı. Dərs vəsaiti” (Afaq Məmmədova), “Qutadğu Bilig: Hikmətləri” (Ramiz Əskər), “Beş Risalə” (Əlişir Nəvayi), “Özbək Ədəbiyyatı Tədqiqatları” (Ramiz Əskər), “Dalğalar və Nüvə Enerjisi” (Cabir İsmayılov, Elmar Əsgərov), “Dahi türk dilçisi Mahmud Kaşğari”(Ramiz Əskər), “Ölüm, mənə ağı de” (Mağcan Cumabay), “Təchizat Zəncirində Strateji İdarəetmə”(Firudin Sultanov), “Təbiət və ekologiya”(K.Z.Zeynalova), “Bülbüllərin toyu” (Robert Minnullin), “İstoriə Azerbaydjana: Azerbaydjan v naçale XVI- v Pervoy Polovine XVIII veka” (İsrail Maqerramov), 12 cilddə “Faciəli təqvim tariximiz” (Nazim Vəlişov) və digər elmi əhəmiyyətli nəşrlər yer alıb. Müəlliflər tərəfindən kitabxananınfondlarına daxil olan müxtəlif elm sahələrini əhatə edən bu nəşrlərin bir çoxu dərs vəsaitidir.Həmçinin Tarixi Araşdırmalar Mərkəzindən 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Müzəffər Ordumuzundüşmən üzərində gərgin diplomatik - hərbi Zəfərindən bəhs edən “ZƏFƏR- 44 günlük Qarabağ müharibəsi” adlı kitab da daxil olub.Oxucular bu və ya digər yeni daxil olan ədəbiyyatlarla MEK-in sərgi salonunda tanış ola bilərlər.

sia.az

Digər xəbərlər