Cəmiyyət

  • 1 095

Ölkә daxilindә ödәniş kartları ilә aparılmış әmәliyyatların hәcmi artıb

image

Cari ilin 6 ayı әrzindә ölkә daxilindә ödәniş kartları ilә aparılmış әmәliyyatların ümumi hәcmi 2021-ci ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 54.5 faiz artaraq 24.6 milyard manat, o cümlәdәn nağdsız ödәnişlәrin hәcmi 2.2 dәfә artaraq 9.9 milyard manat olub.SİA AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, ödәniş kartları ilә aparılmış ölkәdaxili әmәliyyatlarda nağdsız hesablaşmaların xüsusi çәkisi 2021-ci ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 12.2 faiz bәndi yüksәlәrәk 40.4 faiz bәrabәr olub.

sia.az

Digər xəbərlər