Köşə

  • 2 341

Baş yeyən Paşinyan... KÖŞƏ

image

Bu hay deyilən tayfa ki var, ağıl sarıdan korluq çəkdikləri tarixən məlumdur. Bunun üzərində müzakirə və ya mübahisə aparmağa da ehtiyac yoxdur. Ağıl olsaydı millət ola bilərdilər, millət olsaydılar özlərinə dövlət qura bilərdilər, dövlət qursaydılar gerçək bir tarix yarada, dünya sivilizasiyasında özlərinə yer tuta bilərdilər. Amma haradan?
Dünyada sonradan süni şəkildə yaradılan çox millətlər və ya millətciklər var. Onların böyük əksəriyyəti sonradan yaransa da, yəni özünün etnik mənşəyi olmayıb, hansısa etnosdan və ya etnoslardan formalaşsalar da, bəşər sivilizasiyasında özlərinə yer tuta, hətta imperiyalar qura biliblər (Məsələn, ruslar kimi...-T.N.). Amma özlərini gah hay, gah erməni adlandıran, bir az hind, bir az yunan, bir az fars, nə yazıqlar ki, bir az da türk qanı daşıyan bu bədbəxt tayfaya allah ağıl vermir ki, vermir. Allahın işinə qarışmaq günah olsa da, mənə elə gəlir ki, qanında şeytan əlamətlərini də daşıyan bu tayfaya yerin, göyün yaradıcısı olan o ilahi qüdrət ona görə ağıl vermir ki, ondan istifadə edib özlərinə yer edə və sonra təkcə qonum-qonşular üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün başağrısına çevrilə bilərlər. Axı qanlarında şeytanlıq xisləti var! Bir tayfa ki, milyonların içindən özünə ağıllı-başlı bir başçı seçə bilmirsə, onun ağıl sarıdan kasadlığından gen-bol danışmağa dəyər. Tarixlərində birinci dəfə özünün sözdə “müstəqil” dövlətini qurmaq kimi tarixi fürsət əllərinə düşdüyü, onu qura bilmək üçün ağıllı bir rəhbər lazım olduğu halda, neçə milyon hay içindən arayıb, axtarıb əvvəl terrorçu başlarını – Koçaryanı və Sərkisyanı gətirdilər taxta. Sonra onlardan bezib “demokratik” Paşinyana şans verdilər. İndi bu “demokratik” hay erməniləri elə dərin quyuya soxub və quyunun lap dərinliklərinə sürükləyir ki, bundan sonra İzrael Ori də xortlayıb gəlsə, onları bu quyudan çıxara bilməyəcək. Baş (Oxu: hay başı-T.N.) yeyən Paşik tayfalarının başında oturub, guya özünü xilaskar kimi göstərməyə çalışsa da, erməniləri də, Ermənistan adlandırılan layihə-dövləti də hər gün bir az quyunun dərinliyinə itələməkdə davam edir. Təzə-təzə taxta çıxan kimi, kreslosu gözünü necə qamaşdırdısa, Annanı da qoluna keçirib, qızışıb dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”! Azərbaycanın lideri də onun bu bir kəlmə sərsəmləməsinə bir kəlmə nidalı cavabla kifayətlənməyib, bütün dünyanın gözləri qarşısında sübut elədi ki, qələtini qır, “QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR VƏ NİDA!”. Gərəkirdi ki, bundan dərs çıxarıb bir də belə qələtlər qırıldatmasın. Amma hardan? Bunun üçün ağıl olmalıdır başa düşsün ki, hər belə qələtinə çox kəskin qapazlar alacaq. Laçında bir qələt, sonra sərhəd boyu bir qələt, lap sonda Qarabağdakı hayları silahlandırmağa davam qələti! Və hamısına da çox kəskin qapazlar aldı, başına qapaz dəyəndə də yüyürdü ağalarının üstünə ki, qoymayın, türklər bizi... Nə bilim neyniyir... Bədbəxt, bütün dünyanı yalvarışlarla, yalan çığır-bağırla boğaza yığıb, hər dəfə də elədikləri qələtlərə aldığı cavablar qoyulur dünyanın erməni düşkünlərinin qabağına, onlar da qaxılıb otururlar yerlərində. Elə hər dəfə gözləyirik ki, nəhayət, bu hay baş yeyənin özündə ağıl olmasa da, onu ortaya atıb “fıs-fıs” edənlər başına qapaz vurub oturdacaqlar yerində, amma olmur. Keçmişlərdə müxtəlif regionlarda ağıldankəm adamlar olardı, onlarla “qırxlotular” deyilən adamlar məzələnər, vaxtlarını öldürərdilər. İndi paşiki həmin ağıldankəm, bəzi-bəzi dünya liderlərini də “qırxlotular” adlandırmağa dəyər. Salıblar ortalığa, biri o tərəfə itələyir, biri bu tərəfə, biri başına qapaz vurur, o biri başqa yerinə başqa nəsə vurur. Axırda yenə gəlir bizim liderimizin yanına, o da elə yekə qapaz ilişdirir ki, aylarla özünə gələ bilmir. Lap elə dünən Moskvada olduğu kimi. Zavallı, istədi həm özünü siyasətçi kimi avroasiyaçıların gözünə soxsun, həm də ermənilərə özünü göstərsin ki, baxın, mən sözümü deyirəm! Yenə alınmadı. Bədbəxt elə tərs sillə aldı ki, sillənin şappıltısının səsi İrəvanda da, Parisdə də, Tehranda da “damb” elədi... Nə isə, hərdən fikirləşirsən ki, bizim allah yanında günahımız nə idi ki, Hindistandan İrana, ordan avropaya, Fransaya, ordan Suriyaya, İrana köç edib, muzdurluqla pul qazanan bu tayfanı sonda gətirib bizə qonşu elədi?.. Adam utanır, vallah. Nə qədər olmasa, bizim torpağımızda gəlib yaşayırlar axı! Nə qədər izah etsək də, bölgəyə bələd olmayanlar onları da bizim bölgədən hesab edirlər. Ta biz tək-tək yeddi milyard insana necə izah edək ki, onları layihə müəllifləri gətirib dürtüb bizim yanımıza. Nə bilim, vallah, bircə yol qalıb, onları burdan çıxarıb, çıxdıqları yerə qədər qovmaq! Yoxsa hələ çox utanc yaşamalı olacağıq!..

Təhmasib Novruzov

Digər xəbərlər