Heydər Əliyev-100

  • 30 565

Bu yol Heydər yoludur, Ulu Öndər yoludur (Poema) Heydər Əliyev-100

image

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzalamışdır.

*

I

*

İki böyük Türk oğlu

Ərdoğan, Heydər oğlu.

Əsrin nəbzini duyub

Bünövrə, təməl qoyub:

Azərbaycan- Türkiyə

Birliyi, qardaşlığı,

Dostluğu, sirdaşlığı

Tarixlərin şöhrəti,-

Tarixlərdə qalacaq!

Bütün arzu, kamını,

Eşqini, ilhamını,

Əzmini, qürurunu,

İşığını, nurunu

Dünya bizdən alacaq.

Bizim bu birliyimiz

Dünyanın dayağıdır.

Dünyanın rahatlığı,

Dincliyi, növrağıdır.

Bunu duymaq çətindi?!...

...Vaxt çatıb, bu gün, indi

Dünya keçir ələkdən.

Xoşlanmır daha dünya

Xoş olmayan diləkdən.

Kim var kimin yanında?-

Düşmən də bunu görür.

Dərhal, göz qırpmında

Hesabını götürür.

*

...Vaxt çatıb, bu gün, indi

Dünya keçir ələkdən-

Xoşlanmır daha dünya

Xoş olmayan diləkdən.

Vicdansızlar, qansızlar

Bunu bəzən unudur.-

Həyatın, yaranışın

Əzəli qanunudur:

Aqillər divanında

Günahlar yüz ölçülür,

Bir doğranıb biçilir.

Günahlar bağışlanır;

Günahkarlar əzilir,

Xırdalanıb kiçilir.

*

Yalanın ətəyindən

Yapışıb, tutub bərk-bərk,

Yalandan həyat umub

Yalana yalvarmarıq.

Mərdanə doğulmuşuq,

Yenə mərdanə varıq.

Yenə ər oğlu ərik!-

Ədalət istəyirik,

Həqiqət istəyirik.

*

Tanrının səxavəti;

Qəzəb aşıb-daşanda,

Ədavət qızışanda

Od üstünə su tökən,

Mərd, adil, quran, tikən

Əzabkeş nəsillərin,

Eşq dolu könüllərin

Müqəddəs əmanəti

Bütün Yer kürəsinə

Hürriyyət istəyirik.

*

Bizim bu birliyimiz,

Qardaş əlbirliyimiz

Dərdlərin, bəlaların

İnsanlığın başından

Sovuşmağı üçündür.

Dünyanın səadətə

Qovuşmağı üçündür.

Qoy vicdanlar oyansın,

Sənin kərəmin artsın.

Qoy dünyanın əşrəfi

Gülərüz insanların

Sayı birə-min artsın.

Yol gedən yolçulara

Gözümüz çıraq olsun.

Qoy bu Türk birliyinə

Arvad-uşağı ilə

Kiçik bacısı ilə

Makron da qonaq olsun.

*

Mən kimlərdən acizəm,

Cəsarətsiz, gücsüzəm?!-

Mehribanlıq yerinə

Məndən acıq, kin görüb,

Düşmən qoluna girib,

Mənə yad olsun onlar

Mənim böyük Allahım,

Mələk Bayraqdarlarım;

Mənim dəmir yumruğum,

Dəmir əsgərlərim var.

Nə alovdan qorxuruq,

Nə oddan qaçırıq biz,

Sal buzu baltalayıb

Yarıb yol açırıq biz.

İndi ən ağır işə

Bizim əlimiz yatır.

Qorxu, təlaş içində

Düşmən düşüb təşvişə.-

Bizim gücümüz çatır

Okeanlar adlayıb

Daha qalın buzları

Qırmağa hazırıq biz.

Qızıl qanı sorulmuş,

Alçaq, namərd əllərdə

Çox çırpınıb yorulmuş,

Bizim üçün çox ağır,

Ədalətsiz qurulmuş

Dünyanın tarixini

Yenidən yazırıq biz.

Bu yol Heydər yoludur,

Ulu Öndər yoludur.

Bizim arzumuz budur:

Dünya səhmana düşsün,

Kamal qələbə çalsın.

Yer kürəsi, kainat

Arxayın nəfəs alsın

Qoy hamının gözündə

Sevinc atəşi yansın.

Qoy dünyanın başına

Bütün xalqlar, millətlər

Gülə-gülə, qol-qola

Halay vurub dolansın.

Niyyətimiz belədir,-

Qüdrətimiz belədir.

*

...Bizim bu birliyimiz

Dünyanın dayağıdır.

Dünyanın rahatlığı,

Dicliyi növrağıdır.

Özgədir indi dünya,

Güzgüdür indi dünya.

Bir ötəri baxmaqla,

Bura, bəri baxmaqla

Doğru kimdir bilinir,

Aydınlaşır, tanınır,

Zəkamızın gücünə

Bütün dünya, kainat

Bel bağlayır, inanır.

Bizim qayğımız ilə,

Sual, sorğumuz ilə

Ədavət lənətlənir,

İnsanlıq üzə çıxır.

Dünyanın bu başından

O başına, nə vaxtdır

Silah, sursat yerinə

Ruzi, bərəkət axır.

*

II

*

Bizim Turan elləri

Bir müqəddəs ocağın

Başında oturacaq-

Bir sinənin altında

Milyon ürək vuracaq.

Fərəh aşıb-daşacaq,

Hamı doğmalaşacaq.

Əcdadların ruhu da

Min illik bir yuxuda-

Beşiyində uyuyan

Məsum bir körpə kimi

Qucaqlayıb dünyanı

Şirin bir kökə kimi

Sevinəcək, güləcək.-

Bizimlədir sabahlar!

Bizimlədir gələcək!

Əsr Türkün əsridir!

Sülh, toy-düyün əsridir!

Ərzin qismətidir bu,

Şövqi, şəfqətidir bu.

*

III

*

İki böyük Türk oğlu

Ərdoğan, Heydər oğlu

Əsrin nəbzini duyub

Bünövrə, təməl qoyub:

Azərbaycan- Türkiyə

Birliyindən güc alıb

Mənim Azərbaycanım,

Mənim ürəyim, canım

Hər sınaqdan üzü ağ,

Alnıaçıq çıxacaq.

Qarşımızda daha da

Geniş, aydın, işıqlı,

Al-əlvan yaraşıqlı

Üfüqlər açılacaq.

*

IV

*

Nəsillər dəyişəcək,

Qərinələr ötəcək,

Azərbaycan – Türkiyə

Birliyi, qardaşlığı,

Dostluğu, sirdaşlığı

Eralar qət edəcək.-

Bu yol Heydər yoludur !

Ulu Öndər yoludur !

*

V

*

Əsirlərin dolanbac

Əzablı yollarında,

Zülmətlərin daha

Qatılaşan, tündləşən,

Sərtləşən, kömürləşən,

Dəmirləşən vaxtında

Azərbaycan-Türkiyə ! –

Bu birliyin, dostluğun

Qardaşlığın işığı

Həyata qənim çıxan,

Ölüm üçün darıxan,

Qan daman, nəfəs tıxan

Zülmətləri boğacaq.

“Azərbaycan dünyaya

Günəş kimi doğacaq!“

Bu yol Hüydər yoludur !

Ulu Öndər yoludur !

*

Valeh Sefiyev

Biləsuvar rayonu

Digər xəbərlər